คุณกำลังอยู่ตรงไหน มองหาอะไรให้กับ

 

"สินค้า" หรือ "องค์กร" ของคุณ

 

3. ปรับแผนการตลาด เพิ่มการสื่อสาร

เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย   

(Marketing Communication)

2. มีแบรนด์และสินค้าอยู่แล้ว

แต่ต้องการปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้น (Re-Branding)

1. สร้างแบรนด์และสินค้าใหม่ เริ่มต้นใหม่(Brand building)

 

SERVICE AREA

รายละเอียดการให้บริการ

1. สร้างแบรนด์และสินค้าใหม่

    เริ่มต้นใหม่ (Brand Building)

&

2. มีแบรนด์และสินค้าอยู่แล้ว แต่ต้องการปรับปรุง

    เพื่อให้ดีขึ้น (Re-Branding)

Brand & Marketing Consultant ที่ปรึกษาทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์และการตลาด

   - Workshop วิเคราะห์ความแข็งแรงธุรกิจ ร่วมวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน

Brand Development & Brand Management งานพัฒนาและบริหารเครื่องหมายการค้าและบริการ

   - Research ทำการวิจัย วิเคราะห์ สินค้าและบริการนั้นๆ

   - Brand Development & Strategy พัฒนาแบรนด์และกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ

   - Brand Identity ออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง

   - สร้าง CI Corporate Identity สร้างอัตลักษณ์ คุณลักษณะที่โดดเด่น และออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ทำการตลาด

   - วางกลยุทธ์และตำแหน่งทางการตลาด

   - วางแนวทางการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย

การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

  1. Digital Marketing

   - ออกแบบผลิตเครื่องมือทางการตลาด เช่น Website, Page ต่างๆ

   - Social Media (Facebook Content, Instagram, Line@)

  2. Offline Marketing

   - งาน Event, เปิดตัวสินค้า, งานออกบูธ

   - งาน PR Public Relation / PRESS

  3. Production

   - Photo Shooting งานถ่ายภาพสินค้า และงานถ่ายภาพอื่นๆ

   - VDO Production

   - Motion-Graphic / Info-Graphic

   - Ads Management งานจัดการบริหารการซื้อสื่อโฆษณาต่างๆ

3. ปรับแผนการตลาด เพิ่มการสื่อสาร เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย (Marketing Communication)

Digital Marketing ปรับปรุงสื่อออนไลน์ หรือ Maintain การสื่อสารต่างๆ 

PR Public Relation งานสื่อประชาสัมพันธ์ 

Marketing Campaign การสร้าง Campaign ทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการรับรู้และยอดขาย 

BRANDING PACKAGE

แพ็คเกจการสร้างแบรนด์

สร้างแบรนด์สินค้าหรือบริการ สำหรับ กลุ่มธุรกิจ SMEs

เริ่มต้นเพียงเดือนละ 60,000 บาท** เท่านั้น

1. BRAND CONSULT :

  • บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารตราสินค้า

  • ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าของงาน

2. BRAND GUIDELINE DEVELOPMENT :

  • งานพัฒนาแนวทางของแบรนด์ Concept, Personality, etc. 

  • วางกลยุทธ์และตำแหน่งทางการตลาด, วางแนวทางการสื่อสาร กำหนดงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

  • Art Direction : กำกับและควบคุมงานผลิตสื่อกราฟิก, สื่อ VDO และงานถ่ายภาพ (ถ้ามี) 

3. BRAND TOUCH POINT DESIGN : 

  • ออกแบบอัตลักษณ์, โลโก้, บรรจุภัณฑ์และวัสดุหีบห่อต่างๆ

  • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น โบรชัวร์, Company Profile และอื่นๆ 

  • ออกแบบ POS Display เช่น Promotion Sign, Pop-up, Standee, etc.

** หมายเหตุ :  ไม่รวมส่วนของงานถ่ายภาพ หรือการซื้อภาพลิขสิทธิ์ (ถ้ามี)

              ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์

              ไม่รวมส่วนของการทำ Story Board (ถ้ามี)

© 2018 IBS GROUP Co.,Ltd.